Timmermans Landmeetkunde

Bovenweg 10, 8435VT Donkerbroek Telefoon: 06-23876914, E-mail: info@timmermanslandmeetkunde.nl

Snel naar diensten voor

Certificering

iso9001envca1_(1).jpg
Fundeon_erkernt_leerbedrijf.jpg

Project in beeld

IMG_3188.JPG IMG_3188.JPG

Onze diensten

Wij meten wat u wilt weten

Timmermans Landmeetkunde kan op alle terreinen soepel uit de voeten. Onze mensen werken met de juiste apparatuur, onze computers met de allernieuwste applicaties. En heel belangrijk: onze mensen denken voortdurend met u mee.

Snel & flexibel

De landmeters regelen zelfstandig voorbereiding en uitvoering. Ze hebben direct contact met uitvoerder of opdrachtgever. De lijnen zijn dus kort, waardoor ze meteen ook flexibel zijn: wijzigingen kunnen ze onmiddellijk doorvoeren.

De weg naar kwaliteit

Tijdens de uitvoering leggen wij vooral de nadruk op controle. Wij houden nadrukkelijk de vinger aan de pols, en zijn niet bang om - soms lastige - vragen te stellen. Duidelijkheid is immers de kortste weg naar kwaliteit.

De data die ú wilt

Timmermans Landmeetkunde werkt met software, die exact de data tevoorschijn haalt waar u mee aan de slag kunt: tekeningen, deformatierapporten, uitzetgegevens, hoeveelheden, mutatiegegevens, etc. De oplevering kunnen we uiteraard verzorgen in verschillende uitwisselingsformaten.

Wij meten overal

Wij doen metingen in grond-, weg- en waterbouw, in bouw en in natuurgebieden. Ook overheden en waterschappen zijn opdrachtgevers. Onze landmeters bewaken continu de kwaliteit van de maatvoering. In het voortraject én in de uitvoering.

Landmeetkundige werkzaamheden voor overheden en waterschappen


Kadastrale meting:

 • kadastrale grenzen;
 • toetsen ingewonnen data aan kadastrale eisen.

Situatiemeting / topografische meting:

 • gecodeerd inwinnen bestaande situatie;
 • verwerken naar tekening.

Digitale terrein meting:

 • bestaande situatie;
 • verwerken naar volledig 3D model;
 • aanleveren hoogtekaart.

Deformatiemeting:

 • aanbrengen van deformatiepunten;
 • nulfase;
 • herhalingsmeting;
 • deformatierapport.

Hoogtemeting / waterpassen:

 • controleren van peilmerken;
 • aanbrengen hoogte op werkterrein.

Objecten inventariseren:

 • metingen t.b.v. G.I.S.;
 • riolering;
 • waterbouwkundige objecten;
 • straatbeeldobjecten.

Landmeetkundige werkzaamheden in de gww


Uitzetten / maatvoeren:

 • grondwerk;
 • rioleringen;
 • wegconstructies;
 • kunstwerken.

Situatiemeting:

 • dwars- en lengteprofielen;
 • wegverhardingen;
 • obstakels in het terrein.

Inmeten kabels en leidingen:

Revisiemeting:

 • riolering;
 • wegverharding;
 • opgeleverd werk.

Digitale terreinmeting:

 • nulfase;
 • tijdens uitvoering;
 • bij oplevering;
 • verwerken in 3D model;
 • hoeveelheden rapportage.

Zettingsmeting:

 • uitzetten van zakbakens;
 • inmeten zetting;
 • opmaken zettingsrapport.

Machinebesturing:

 • aanleveren 3D model;
 • aanbrengen grondslag;
 • controle uitgevoerde werkzaamheden.

Hydrografische meting:

 • in- en uitpeilen van vaarwegen;
 • baggerhoeveelheid.

Landmeetkundige werkzaamheden in de bouw


Maatvoeren / uitzetten bouwkundige constructie:

 • heipalen;
 • stramienen;
 • ankers;
 • wanden;
 • overige.

Situatiemeting:

 • bestaande gevels;
 • inpandige situatie;
 • aanleveren dwarsdoorsnede;
 • aanleveren 3D model.

Deformatiemetingen:

 • aanbrengen van deformatiepunten;
 • nulfase;
 • herhalingsmeting;
 • deformatierapport.
   

Contact

Bovenweg 10
8435VT Donkerbroek
Mobiel: 06-23876914,
E-mail: klik hier

© 2018 TimmermansLandmeetkunde.nl | Website: Vontis Internetbureau